Wonen in De Buitenkans

Karakter van de wijk

Wie een warm hart heeft voor natuur, ecologie en duurzaamheid voelt zich hier thuis.
Wonen in De Buitenkans lijkt een beetje op wonen in een klein dorp.
Je bent niet anoniem. 
We kennen elkaar en als het nodig is helpen we elkaar.
Iedereen woont in zijn eigen huis, met zijn eigen tuin en leidt zijn eigen leven.
De mate waarin je betrokken wilt zijn bij het leven in de wijk bepaal je zelf. 
Sommige bewoners zijn meer ‘op zichzelf’, anderen genieten volop van alles wat de gezamenlijkheid te bieden heeft. 
Iedere bewoner draagt als mede-eigenaar verantwoordelijkheid voor ons gezamenlijk bezit. 
Ons buurthuis, de vijver met het omringende groen, de mandelige parkeerplaats, alles vraagt om aandacht en onderhoud. 
Deze verantwoordelijkheid houdt minimaal in het betalen van de door de vereniging vastgestelde mandelige bijdrage (2022: € 19,50 per maand per huishouden). 
Deze bijdrage kan alleen maar zo laag zijn omdat er heel veel vrijwilligerswerk wordt verricht. 
Denk aan het onderhoud van het groen, het beheer van het buurthuis, het organiseren van activiteiten, het bestuur van de vereniging. 
Wonen in De Buitenkans is een mix van individueel wonen, sociale betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ik wil hier wel wonen

Buitenkansers die gaan verhuizen bieden hun woning over het algemeen gewoon te koop aan via Funda.
We houden geen registratie bij van belangstellenden. 
Alle huizen zijn verschillend, in grootte en in prijs. 
Wie interesse heeft om hier te komen wonen adviseren we dus om in de gaten te houden of er een ‘passend’ huis wordt aangeboden. 
Er zijn nu nog enkele huurwoningen in de wijk. 
De huurwoningen zijn eigendom van woningcorporatie De Alliantie. 
Het beleid van De Alliantie is op dit moment dat een vrijkomende huurwoning te koop wordt aangeboden. 
Er is dus geen mogelijkheid om in onze wijk een huis te huren.