Uitleg over de wijk

Houten huizen met plantjes op het dak. Bontgekleurd en niet netjes in rechte rijtjes geordend. Paden met rode ‘kattenbaksteentjes’ slingeren rond de centraal gelegen vijver. De bezoeker van de Buitenkans ziet direct dat hij hier te maken heeft met een bijzondere woonwijk. Een wijk met een karakteristieke stijl!

Voor de paden is gekozen voor lavasteen met een rand van klinkers ernaast. De lava is een zogenaamde halfverharding, bestaande uit poreuze brokjes gesteente. Doordat het oppervlak geen gesloten geheel vormt en de brokjes poreus zijn kan regenwater goed wegzakken. Tot nu toe zijn de ervaringen goed. Bij behoorlijke regenval staan er geen plassen op de paden. De rand van klinkers is bedoeld als fietspad en als voorziening voor kinderwagens, rollators etc.

Vijver

De vijver heeft meerdere functies binnen onze wijk. Als eerste ontstaat hierdoor een open ruimte waardoor de wijk een heel ruim gevoel geeft. Daarnaast is het een goede mogelijkheid voor gevarieerde beplanting en dierenleven. Niet onbelangrijk is ook de functie als waterberging. In plaats van regenwater op het riool te lozen wordt dit naar de vijver geleid. En verder vinden de kinderen het een heerlijke plaats om te spelen, zowel ’s zomers als in de winter. 

Eigenaren

In de Buitenkans staan 55 woningen, een buurthuis en een schuur op 2,5 hectare (25.000m²) grond. 
Zoals je op het kaartje onderaan de pagina kunt zien, zijn er in de Buitenkans drie grondeigenaren: er is grond van de gemeente, mandelige grond en privégrond. De omringende bosrand behoort niet tot de Buitenkans, maar is eigendom van de gemeente. Deze bosrand wordt door ons in samenspraak met de gemeente onderhouden.

Gemeentegrond

De gemeente is eigenaar van de lavapaden die door de wijk lopen en van de parkeerplaatsen aan de kant van de huizen, de gemeente is dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. In de gemeentegrond liggen de leidingen: gas, water, riool en internet. De lavendelperkjes en de beukhagen, die een aantal tuinen begrenzen, liggen ook op gemeentegrond. Met de gemeente is afgesproken dat we de perkjes en de hagen zelf onderhouden. Als er vervanging van de lavendel of hagen nodig is, wordt dat door de gemeente gedaan. 

Mandelige grond

Bij de inrichting van de wijk hebben we gekozen voor het concept ‘mandeligheid’. Dit betekent dat de bewoners gezamenlijk eigenaar zijn van de gebieden die op de kaart gearceerd zijn aangegeven: de vijver en het omliggend groen, het buurthuisplein en het buurthuis zelf, het mandelige schelpenpad en het deel van de parkeerplaats dat aan de bosrand grenst. Er is ook nog een stuk mandelig groen achter de huizen in de zuidwestelijke hoek van de wijk. In ons geval ben je daarvan dus voor 1/55e ‘mandeel’ eigenaar. Het onderhoud van de mandelige gebieden wordt op vrijwillige basis door onszelf gedaan. We hebben hiervoor een beheerplan geschreven.

Privé grond

Omdat het ontwerp van de wijk sterk is bepaald door de karakteristieke architectuur en ecologische uitgangspunten, gelden er afspraken om het beeld van de wijk intact te houden. We hebben bijvoorbeeld afspraken over de kleur van het huis, de uitvoering van bergingen en de erfafscheidingen. Deze punten zijn als kettingbeding opgenomen in de individuele eigendomsbewijzen.