De buurt aanhanger

Bij de meesten in De Buitenkans al wel bekend, maar wellicht nog niet bij alle nieuwe bewoners. We hebben ook een deel aanhanger in de wijk. De aanhanger is van een tiental Buitenkansers, maar je kunt er als Buitenkanser ook gebruik van maken als niet-eigenaar.

De buurt aanhanger

Het reserveren is bijna hetzelfde als het reserveren van het buurthuis. Op de pagina van de aanhanger vind je een Google Calendar met de reserveringen. Je kunt een mail sturen met een verzoek tot reserveren naar Aanhanger@debuitenkans.nl.

De eigenaren kunnen uiteraard de aanhanger gratis gebruiken. Als je de aanhanger leent, vragen we een vrijwillige bijdrage van €10,- per dag. Hiermee onderhouden we de aanhanger.

Maar de aanhanger is ook bijzonder handig als je zware spullen naar je huis moet brengen, of er juist uit moet halen. We hebben natuurlijk een bagagekar, maar voor echt zware spullen is die niet toereikend. De aanhanger staat weliswaar op slot, maar hij kan gewoon rijden. Als groot uitgevallen bagagekar mag de aanhanger altijd even geleend worden. Een mooi alternatief voor het naar binnen rijden van de auto.

Mocht je de aanhanger willen lenen, of als je mede eigenaar wilt worden, kijk dan snel op De Aanhanger.

Namens alle eigenaren,

Marc

Qi Gong

Beste buren,

Zoals jullie waarschijnlijk weten komen we met een paar bewoners op de zondag ochtenden (vaak) bij elkaar om samen lekker Qi Gong (Chinese bewegingsleer met soms flinke workout gevolgd door rustige bewegingen) te oefenen. Het vindt plaats of in onze tuin of bij slecht weer in het buurthuis.


De lessen zijn vrijblijvend, zijn gratis voor bewoners en altijd een mooi begin van de zondag.
Omdat er een aantal nieuwe bewoners bij gekomen zijn wil ik het graag nog een keer delen. Dus heb je zin om mee te doen, geef dat dan even aan. Dan kan ik je toevoegen aan onze whatsapp groep waar we altijd onze afspraken regelen.
 
Hartelijke groeten,
Sabine (No. 75)

Huiskamergebruik buurthuis

Als bewoner kun je ons buurthuis gebruiken als verlengstuk van je huiskamer. je kunt elkaar er ontmoeten of het buurthuis gebruiken als ‘thuiswerkplek’. Huiskamer gebruik kan natuurlijk alleen als het buurthuis niet is verhuurd. Ook geldt dat als je het buurthuis gebruikt als huiskamer, dat je dan geen ‘claim’ op de ruimte hebt. Iedereen kan dan gewoon binnenlopen en er ook zijn huiskamer van maken.

Ook vindt de beheer buurthuis commissie het fijn als je het huiskamergebruik even aanmeldt. Kijk ook vooral even in de buurthuis agenda of het buurthuis wellicht is verhuurd. Mail even naar beheerbuurthuis@debuitenkans.nl.

Bestuursbericht mei 2020

Uitstel ledenvergadering, goedkeuring jaarstukken

Volgens onze statuten moeten de jaarstukken in het eerste halfjaar aan de leden worden voorgelegd. Er is een noodwet gemaakt voor VvE’s om hun ALV te kunnen uitstellen. De wet geldt tot 1 september.

Als we besluiten om in juni geen bewonersvergadering te houden, kunnen we gebruikmaken van deze uitzondering. Na het onderzoek van de kascontrolecommissie zullen we de stukken wel naar de bewoners versturen.

Informatie voor nieuwe bewoners

In afwachting van de informatiebrochure die in ontwikkeling is, heeft Marian een lijstje opgesteld met punten die voor alle bewoners van belang zijn. Dit lijstje is inmiddels via de bewonersmail aan iedereen verstuurd.

Website

Marc Zijlstra heeft een technisch ontwerp gemaakt voor een nieuwe website. Het wordt een eenvoudige site zonder interactieve mogelijkheden. Het is een voorlopig ontwerp dat nog uitgewerkt moet worden, bijvoorbeeld wat betreft een toe te voegen besloten deel.

Privacyreglement, inschrijving nieuwe leden, ledenlijst

We zijn als vereniging op grond van de AVG verplicht een privacyreglement te hebben. We hebben dat nog niet. Ellis heeft een concept gemaakt en ook een concept inschrijfformulier voor nieuwe leden, waarop we tevens om toestemming vragen om gegevens te bewaren en te delen op de ledenlijst. Het is in het algemeen van belang om geen gegevens te bewaren/te delen die niet nodig zijn voor het doel van de vereniging. We hebben daarom besloten om voortaan geen namen van kinderen meer op de bewonerslijst te vermelden. We zullen het privacyreglement te zijner tijd ter goedkeuring aan de leden voorleggen.

Groenwerkzaamheden

We willen als bestuur het geplande groenweekend op 30-31 mei bij voorkeur door laten gaan, in die zin dat iedereen wordt uitgenodigd om op die dagen in het groen te werken. Zonder gezamenlijke koffie/thee- en lunchmomenten, maar dus wel gelegenheid om op afstand samen iets te doen. Marian bespreekt dit met de groengroep.