Welkom

De Buitenkans is een ecologische wijk in Almere Buiten. Met 55 woningen is het een van de grotere ecologische wijken van Nederland. 48 huizen zijn tussen 2005 en 2007 in collectief particulier opdrachtgeverschap gebouwd. Zeven woningen zijn in individueel opdrachtgeverschap gebouwd, waarvan de laatste in 2019 is afgerond.

De pijlers onder onze wijk zijn:

  • Natuur: ruimte, rust, groen, stilte, zon, bosrand, vogels, waterberging in vijver.
  • Architectuur: solide, kwaliteit, uniek, inspirerend, landschap, divers.
  • Gezond(heid): natuurlijke materialen, groen dak, leem.
  • Energie(bewust): aandacht voor besparing, zonneboilers.
  • Sociaal: je kent je buren, betrokken zonder verplichting, vriendelijk, buurthuis, autovrij.

Hier lees je alles over de ontstaansgeschiedenis van de wijk, de gebruikte materialen, het beheer en het wonen in De Buitenkans. Ook vind je meer informatie over het buurthuis, dat gehuurd kan worden. De site biedt informatie voor (toekomstige) bewoners, mensen die het buurthuis willen huren en mensen die geïnteresseerd zijn in ecologisch bouwen en wonen.  

Om het echte buitenkansgevoel te ervaren mag je natuurlijk ook de wijk komen bezoeken. Een bewoner omschreef dit buitenkansgevoel als volgt: 

“Als ik de wijk in fiets voel ik me trots dat ik hier mag wonen. Het is een verademing! De rust, stilte en het gezang van de vogels. Ik heb het gevoel dat ik in geval van nood bij iedereen kan aanbellen.”

Maak een vogelvlucht over de wijk